A2 kategória + árak      
 

A2 kategóriás vezetõi engedély birtokában az alábbi jármûvek vezethetõk:
Olyan oldalkocsi nélküli kétkerekû motorkerékpárok, amelyek hengerûrtartalma legalább 395 cm3, teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg.


A jelentkezés feltételei:
-Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
-Legalább alapfokú iskolai végzettség
-Érvényes orvosi alkalmassági (nem szükséges, amennyiben orvosi érvényességhez kötött, érvényes vezetõi engedély van)
-Betöltött legalább 17 év 6 hónapos életkor
-18 év alatti jelentkezõ esetében a törvényes képviselõ hozzájárulása


A képzés tantárgyai és a Gyarmati Tanoda óraszámai:

Elmélet   Gyakorlat  
Jármûvezetés elmélete 6 óra Alapoktatás 6 óra
Közlekedési alapismeretek 20 óra Városi vezetés 8 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 6 óra Országúti vezetés 2 óra

A kötelezõen teljesítendõ menettávolság 240 km.

Hatósági vizsgák ideje és díjai:

Elméleti Közlekedési alapismeretek(KRESZ)vizsga 55 perc 4.600,-Ft
  Legkorábban a betöltött 17 év 9 hónapos életkor után    
       
Gyakorlat Jármûkezelési (Rutin) vizsga 20 perc 4.700,-Ft
  Betöltött 16. életév után    
       
  Forgalmi vizsga 60 perc 11.000,-Ft
  Betöltött 18. életév után    

A vizsgaigazolás és a vezetõi engedély kiadásához közúti elsõsegély nyújtási ismeretekbõl vizsgát kell tenni,melyet a Tanoda a Vöröskereszt útján folyamatosan szervez. Közúti elsõsegély-nyújtási ismeretekbõl nem kell vizsgát tennie a jelentkezõnek, ha 1984. január 1. után bármely jármûkategóriára jogosítványt szerzett vagy a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik

Tanfolyamdíjak:

Elméleti tanfolyam díja: 45.400,-Ft (pótóra 2000,-Ft)
Gyakorlati vezetés díja: 85.000,-Ft (amely a vizsgaórát is magában foglalja.
A pótóra díja azonos az alapóra díjával,azaz 5.000,-Ft/h)

Amennyiben az A2 alkategóriára jelentkezõ 2 éven belüli vezetési gyakorlat nélküli A1<2 év *,vagy 2 éven túli vezetési gyakorlattal és A1 alkategóriás motorkerékpár vezetõi engedéllyel rendelkezikA1>2 év** a képzés óraszámai,díjai és a hatósági vizsgadíjai az alábbiak szerint változnak:

Kötelezõ menettáv (km) A1<2 év* A1>2 év**
Kötelezõ elméleti óraszám 0 3 óra
Elméleti Tanfolyam díja: 0 20.400 Ft
KRESZ vizsga díja 0 4.600 Ft
Regisztrációs díj 0 15.000 Ft 0
2 éven belüli A1 esetén Alapoktatás(4) Vezetés(6)+Országúti Vezetés(2) óraszámai(+1 vizsgaóra) összesen 180 km 13 óra
2 éven túli A1 esetén Alapoktatás(2)+Városi Vezetés(4)+Országúti Vezetés(2) óraszámai (+1 vizsgaóra) összesen 120 km   9óra
Gyakorlati vezetés összege összesen 65.000 Ft 45.000 Ft
Hatósági jármûkezelési vizsga díja (ideje20 perc) 4.700 Ft 4.700 Ft
Hatósági forgalmi vizsga díja (ideje 60 perc) 11.000 Ft 11.000 Ft
Összesen: 95.700 Ft 85.700 Ft