Jelentkezés

Jelentkezés a Gyarmati Tanoda Kft tanfolyamira
és a jogosítványszerzés menete

A tanfolyamokkal kapcsolatban érdeklõdjön bõvebben
Gyarmati György iskolavezetõnél 06-30/ 9621-816
Gyarmatiné Elekes Éva irodavezetõnél: 06-30/3112-906
Oktatóinknál a megadott településeken és telefonszámokon.

Jelentkezés (akár tantermi, akár távoktatási tanfolyamra) személyesen ügyfélfogadáskor,vagy a meghirdetett tanfolyami idõpontokban a KÉK HÁZBAN az iskola központi telephelyén a 2230 Gyömrõ, Táncsics Mihály utca 88. alatt.

2023. Januártól 2225 Üllő, Pesti út 57.alatti irodánkban is, H. és Cs. 13-17 között

 

2021. Tavaszától On-line beiratkozással is a gyarmati-tanoda.hu oldalról.

Gyarmati Tanoda Kft.

11742197-20030377 OTP BANK


Központi ügyfélfogadás Gyömrőn  munkanapokon Hétfõtől- Péntekig 14-17 óráig

Beiratkozás: személyesen ugyancsak a KÉK HÁZBAN
A beiratkozáshoz szükséges:
-Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
-Legalább alapfokú iskolai végzettség
-Érvényes orvosi alkalmassági (nem szükséges, amennyiben orvosi érvényességhez kötött, érvényes vezetõi engedély van)
-Betöltött a választott kategóriához elõírt életkor max. 6 hónappal korábban
-18 év alatti jelentkezõ esetében a törvényes képviselõ hozzájárulása


A kategória és a tanfolyamtípus kiválasztása

A Tanodában 8 alapkategóriát: segédmotor (AM) Motorkerékpár: (A1) (A2) (A) (A1B) személygépkocsi: (B) Tehergépkocsi: (C) és Tehergépkocsi+nehéz pótkocsi:((C+E) és már meglévõ motoros vezetõi engedély mellé 2 éven belül vagy 2 éven túli- vezetési gyakorlattól függõ további 6 alkategóriát, összesen 14 kategóriát lehet választani.
A kiválasztott kategória elméleti képzése vagy tantermi oktatással a Tanoda 28 férõhelyes klímás oktatási bázisán a KÉK HÁZBAN történik vagy távoktatás formájában otthonról moduláris tananyag segítségével zárt elektronikus oktatórendszerben.

A tanfolyamok indulása: folyamatosan havonta minimum egyszer, a távoktatási képzés esetében a regisztrálást követõen indul.

Az elméleti képzésrõl:
Az elméleti foglalkozások fõ témakörei: közlekedési ismeretek, Vezetés elmélet, Szerkezeti-üzemeltetési ismeretek.
Tantermi képzés esetén a vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget a jelentkezõ, ha a felsorolt minimálisan kötelezõ óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon. Távoktatás esetében akkor teljesített a képzés,ha a moduláris tananyag elvárt elsajátításáról a rendszer képzési igazolást állít ki Az elméleti tanórák idõtartama 45 perc és az egyes foglalkozások 4 tanórát foglalnak magukban.
Elméleti hiányzás pótlásakor a kategóriánál feltüntetett összegû pótdíjat kell fizetni.

ÚJ szabály:2013.Október 1-tõl korlátozott az elméleti tanfolyam érvényessége,nevezetesen:
-Amennyiben a jelentkezõ az elméleti tanfolyam megkezdését követõ 9 hónapon belül nem megy el az elsõ elméleti vizsgára, úgy a vizsgajelentkezésre kizárólag a tanfolyam ismételt elvégzése után nyílik lehetõsége és
-Az elméleti vizsgát a tanfolyam megkezdését követõ 12 hónapon belül sikeresen teljesíteni is kell, ellenkezõ esetben a következõ vizsgára csak a tanfolyam ismételt elvégzése után nyílik lehetõség.


A KRESZ VIZSGA:

Helyszínei: A Közlekedési hatóság vizsgaközpontjai.
Címek: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 180/6. hrszám

1119 Budapest, Petzvál József utca 39.
2700 Cegléd, Dohány u. 31.

A vizsgára a tanulót az iskola jelenti be, és fontos, hogy a kitûzött idõpontban pontosan kell megjelenni.(Érdemes legalább 10 perccel korábban érkezni, mert késés esetén már nem lehet becsatlakozni a vizsgába, ez új idõpontot és újbóli vizsgadíj befizetését jelenti)


A vizsgára vinni kell:
-érvényes személyazonosító igazolványt,
-illetve a már meglévõ – érvényes – vezetõi engedélyt és (vagy) vizsgaigazolást (amennyiben van ilyen: pl. motoros jogsi, stb.)

-az alapfokú iskolai végzettséget legkésőbb az első vizsga napján igazolni kell.

Amennyiben a tanuló ezt nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, részére vizsgaigazolás nem állítható ki.
A számítógépes KRESZ vizsgán 55 véletlenszerûen összeválogatott tesztkérdés van. A maximális 75 pontból legalább 65-öt kell elérni a sikeres vizsgához!


A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes.
Ez azt jelenti, hogy ennyi idõn belül kell befejezni a jogosítvány megszerzését, ellenkezõ esetben ugyanis az addig teljesített elméleti oktatás és a levezetett gyakorlati órák elvesznek, tehát elölrõl kell kezdeni mindent.


A Gyakorlatról:

Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti vizsgatárgyból tett sikeres vizsgát követõen kerülhet sor
A gyakorlati vezetéshez iskolánk minden kategóriában széles skálájú gépjármûválasztékkal rendelkezik (Személyautó esetében:  Kia Vengák, Ford Fusion ,Toyota Corolla,  Seat Cordoba, Honda Civic, Seat Ibiza, Peugeot 2008 GT. Segéd motor és Motorkerékpárok esetében: , Yamaha Neos 50 ,Yamaha YBR125, Piaggio Hexagon125 , Keeway,  Kawasaki ER5 Kawasaki ER6-N,Teherautó esetében MAN 15264)
Az alapoktatási órákat az iskolánk a Gyömrõ, Só u 2. alatt található saját zárt tanpályáján oktatja, idõt és energiát megtakarítva az ide jelentkezõknek, hiszen nem kell ezért utazgatni és várakozni az esetlegesen zsúfolt budapesti tanpályákig. Az alapoktatás során a cél,hogy a jármû kezelését megtanítsuk és elsajátíthatóak legyenek az alapvetõ manõverezési feladatok.

A második részben a fõoktatási órák alatt pedig a közúti forgalomban való helyes és biztonságos közlekedésre felkészítés történik,több útvonalon Gyömrõ és vonzáskörzete, Budapest, Gödöllõ és vonzáskörzetében. Az oktatás során törekszünk a környezettudatos vezetéstechnikai tudás átadására is, hiszen a vizsgán már ezt is mérik. Amennyiben a kategóriákra elõírt kötelezõ óraszámok nem nyújtottak kellõ magabiztosságot az önálló vezetésre az alapórákkal azonos összegû tetszõleges számú pótóra igényelhetõ.

A gyakorlati tanórák idõtartama 50 perc
Vizsgára jelenteni csak a kötelezõ óra számok és menettávolságok igazolt teljesítése után tud az iskola. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni.

Kategóriától függõen a gyakorlati képzés jármûkezelési (rutin) és vagy forgalmi vizsgával zárul.
A vizsgák a közlekedési hatóság által kijelölt vizsgahelyeken és vizsga útvonalakon történnek.


Gyakorlati Helyszínek: A Közlekedési hatóság vizsgahelyei:
Címek: 2310 Szigetszentmikós, Csepeli út 180/6.
2100 Gödöllõ,Méhész köz 5.
1205 Budapest, Jókai utca 85.

A gyakorlati vezetés során az oktatás a megadott vonzáskörzetekben a vizsgaútvonalakon is történik, azonban fontos tudni,hogy a vizsgabiztos a vizsga során kis mértékben el is térhet a kijelölt útvonaltól,hiszen az oktatás alapvetõen nem az útvonalakra,hanem az önálló közlekedésre készít fel.


A sikeres forgalmi vizsga után a jogosítvány kiváltásának menete:
A sikeres forgalmi vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások ( pl. Elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének igazolása, orvosi alkalmassági igazolás) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál ( okmányiroda) a vezetői engedély kiállítását.

Akinek már van vezetői engedélye, kategóriabővítésre vigye magával azt.

2021.02.01.-től automatikus okmánykiállítás kérhető az előírt feltételek fennállása esetén.

Külföldieknél feltétel az érvényes tartózkodási engedély ( legalább 6 hónap), vagy állandó bejelentett magyarországi lakcím. Állandó bejelentett magyrországi lakcím megléte magyar állampolgár esetében is feltétel.

Az első jogosítvány kiváltása ingyenes,a többi ára: 4.000,- FT